Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Læreplaner

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Dagtilbud skal sikte et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel og udvikling. I samarbejde med forældren, skal dagtilbuddet sikre en god overgang fra hjem til dagtilbud og igen videre til skole.

Det skal fremgå at den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Link til læreplan

Her kan du læse mere om...

Læs den nyeste læreplan her